Anasayfa / Çukurköy Tarihi

Çukurköy Tarihi

Köyün kurulduğu yer merkez mahalle olan Salikgil Mahallesi çukur bir konumda olduğu için Çukurköy adını almıştır.

Köyün geçmişini Küçükgöl’de yukarı camiyanını mezarlığı ve Mocuklu’da Cingilü deresi yakınında bulunan mezarlıkların çok eskiden beri var olduğu bilinmekte olup bu mezarlıklar hakkında elimizde herhangi bir belge yoktur.

Yanılız camiyannı mezarlığında mezar yerleri eşilirken horasan taşı şeklinde kesme taşlara rastlanmıştır mezarlık içinde bulunan gürgen ağaçları ise ortalama yaş olarak 200 ile dörtyüz sene arasındadır yaşı doksanın üzerinde olan büyüklerimizden (Hüseyin Akkaya,Fikri Yıldırım,Kasım Görür) edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda şunu da yazmakta fayda vardır camiyannı mezarlığında kadıoğlu sülalesinden olan pirişah dede diye bir zatı muhteremin mezarının olduğunu ve bu mezarının halen tekke olarak mezarlığın içinde var olduğunu biliyoruz.

Bu büyüğümüzle iliği olarak anlatılan bilgi şöyledir ben öldüğümde beni yun yıkan mahallenin ortasında bulunan dibek taşının oraya bir taşıma sal şeklindeki ağaç dallarının üzerine koyunuz yan mahalle olan küçükgöl (kadılı) tarafındaki ormandan bögür ve keçiağılı denen mevkiden bir kırat gelecek onun sırtına güzelçe salı bağlayınız vede sizler naşımın yanından ayrılınız demiştir tüm bunlar harfiyen yaşandıktan sonra Çamiyannı mezarlığındaki tekke kendiliğinden ortaya çıkmıştır.

Cami düzünde kiremit ve tuğla ocakları çalıştırıldığı ve bu yüzden çevre ormanlarının bitirildiği bilinmektedir ayrıça cami yannında gürüçüoğul mevkinde bulunan sülük gölünün oluşmasına hemen üst tarafında bulunan tepenin yıkğma toprak veya eski bir yerleşim yani höyük olması nedeniyle insanların ana su gözünü boşluğa bırakarak belirli zamanlarda kuraklık olana kadar gölet oluşmasına vesile olduğu tahmin edilmektedir.

Çukurköy’e ilk defa gelip yerleşenlerin kimler olduğu ve nereden gelip yerleştikleri konusunda kesin bir bilgi yoktur.

Çukurköy topraklarına yerleşen ailelerin, çevre köylerden gelip yerleştikleri köylüler tarafından ifade edilmektedir.

Ancak bazı rivayetlere göre Niksar İlçesinden Ünye’ye giden bir patikanın bu köyün topraklarından geçtiği eskiden beri söylenmektedir.

Tokat’a bağlı Niksar ilçesinden çıkan yaya ve atlı kervanların, Niksar topraklarını geçtikten sonra Akkuş’un Tifi çayı ile kesiştiği mevkide bulunan ve bugün sadece çayın iki yakasında yıkıntı halinde harabesi kalan “Kaya köprü”den geçip Çukurköy topraklarından ilerleyerek Cingilü deresi üzerindeki ahşap köprüden geçerek Ünye’ye doğru devam ettikleri söylenmektedir.

Hatta eskiden bu yolu takip eden kervanların Cingilü köprüsü yakınlarındaki “Dernek Yeri” adı verilen yerde toplanıp konakladıkları rivayetler arasındadır Buradaki belli belirsiz mezarların o zamandan kaldığı sanılmaktadır.

Ayrıça Salikgil mahallesinde rahmetli fındık kemali diye bildiğimiz Kemal Aşçı amcamızın evinin alt kısmında Osmanlı zamanında gelen geçen yolculara hizmet veren bir konak yeri veya karakol türüründe bir bina olduğuda bilinmekdir bu binanın taşlarını insanlarımız evlerinin temel taşları olarak kullanmışlardır.

19. yy. sonlarında Çukurköy topraklarının ormanlarla kaplı olduğu, dereler üzerindeki dar geçit ve köprülerde, çeşitli çetelerin, bu patika yollarda kervancıları soydukları ve öldürdükleri yine anlatılan rivayetler arasındadır.